Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies  oraz innych technologii w ramach korzystania ze strony internetowej i sklepu www.chocololo.pl

1. DEFINICJE

Administrator – CHOCOLOLO Joanna Brykarz, ul. Broniewskiego 3/6, 51-120 Wrocław, NIP: 8952245606

Strona internetowa – strona dostępna pod adresem www.chocololo.pl wraz ze Sklepem internetowym

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

2. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: poczta@chocololo.pl
 2. Dane osobowe na Stronie internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.
 3. Użytkownik korzystając ze Strony internetowej, dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu, dodając komentarz, zapisując się do wiadomości Newsletter, czy kontaktując się z Administratorem, przekazuje swoje dane osobowe, a Administrator gwarantuje, że dane Użytkownika pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 4. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Użytkowników strony, takie jak: odwiedzone podstrony Strony, czas spędzony na Stronie, interakcje związane z treścią Strony, w tym przejścia do kolejnych podstron, ponowne odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
 1. Strona internetowa wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • prowadzenie Newslettera
 • prowadzenie komentarzy i opinii na Stronie
 • realizacja zamówionych Produktów w Sklepie
 • prezentowanie ofert lub informacji

3. PLIKI COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez  system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Cookies mogą się dzielić ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę:
  – sesyjne (przechowywane do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej)
  – stałe (przechowywane przez określony czas, określony przez
  parametry każdego pliku lub do momentu ręcznego usunięcia);
 4. Cookies mogą się dzielić ze względu na cel ich wykorzystania:
  – niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony),
  – funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony do preferencji Użytkownika),
  – analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Strony),
  – marketingowe, reklamowe i społecznościowe
 5. Niektóre używane przez Administratora pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (stałe cookies).
 6. Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania  na Stronie plików cookies, wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie plików cookies. Użytkownik zawsze ma możliwość zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane również przez znajdujące się na Stronie Narzędzia społecznościowe. Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google.Wchodząc na Stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Użytkownik korzystając z wymienionych wtyczek społecznościowych, np. klikając w przycisk  „Udostępnij” przesyła odpowiednie informacje na serwer Usługodawcy wtyczki, tam informacja zostaje zachowana.
 1. W celu zarządzania swoimi ustawieniami cookies, Użytkownik może wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową z której korzysta i postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie wybranej przez Użytkownika przeglądarki
 1.  

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 1. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa
 • operatorzy płatności

5. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Użytkownika usług lub realizacji zamówień. Odbiorcami są zatem:
 • dhosting.pl Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika (adres e-mail, imię), jeżeli Użytkownik zapisze się do Newslettera,
 • inFakt Sp. z o.o.– w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika na potrzeby wystawienia faktury,
 • osoby, które przy świadczeniu usług na rzecz Administratora  (np.związanych ze wsparciem technicznym Strony) mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika,

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Zamówienia realizowane w Sklepie. Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail). Jeżeli Użytkownik składa zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musi podać nazwę firmy, adres oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 • Dane przekazane przez Użytkownika w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W stosunku do danych o zamówieniach Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 1. Zapisanie się Użytkownika do otrzymywania wiadomości -Newsletter. Użytkownik zapisując się do newsletter przekazuje Administratorowi adres e-mail i imię; odbywa się to dobrowolnie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie.
 • Użytkownik zapiany do Newslettera może w każdej chwili z niego zrezygnować klikając odpowiedni link, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera, Użytkownik może napisać do Administratora wiadomość na adres e-mail: poczta@chocololo.pl
 1. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Stronie pod danym produktem lub wpisem, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
 • Dane będą przetwarzane przez czas istnienia komentarzana Stronie, Użytkownik może prosić o ich usunięcie.
 1. Kontakt użytkownika z Administratorem.
 2. Analiza ruchu i działań Użytkownika na Stronie przez Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Użytkowników strony, takie jak: odwiedzone podstrony Strony, czas spędzony na Stronie, interakcje związane z treścią Strony, w tym przejścia do kolejnych podstron, ponowne odwiedziny.

7. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do Administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

8. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności tych stron. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Administratora.

Chocololo.pl

Najbardziej czekoladowy blog. Znajdziesz tu niesamowicie czekoladowe przepisy na przepyszne ciasta i desery. Upieczesz idealnie czekoladowy tort i obłędny sernik. 

 

ZOBACZ JESZCZE

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych przepisach.

© CHOCOLOLO 2020 – 2023. Rozpowszechnianie, kopiowanie i przetwarzanie materiałów, zdjęć oraz tekstów z bloga jest zabronione.

logo chocololo